Eiendomsforvalting med riktig avkastning

Brostein Eiendom

Brostein Eiendom AS ble startet i 2017, men eierne bak selskapet har lang og bred erfaring innen eiendom og finans. Gjennom de siste 15 årene har folkene bak Brostein Eiendom stått bak eiendomsutvikling i Bergen og omegn for nærmere 1.5 mrd kroner, både innen næringseiendom, og boligprosjekter. 

Brostein Eiendom representerer konservative og forutsigbare investeringmuligheter innen eiendom, hvor alle som investerer i prosjektene vet hva de går til.

I vår kur var det viktig å legge disse verdiene som grunnlaget. Vi fokuserte på troverdighet, trygget og profesjonalitet. Vi bisto med navnutvikling, visuell identitet og nettside.

Logoen er robust og moderne, men ødelegger ikke et gammelt ord (brostein). I logosymbolet (in) fokuserte vi på investering, innovasjon og infrastruktur. Symbolet er inspirert av bygg, mennesker, samhold og kontinuitet. Trykksaker og annet materiell er stilrent, profesjonelt og informativt.

Robust, troverdig, trygg og erfaren

Robust, troverdig, trygg og erfaren

hello@cure.no
928 14 070