Brostein Eiendom representerer konservative og forutsigbare investeringsmuligheter innen eiendom, hvor alle som investerer i prosjektene vet hva de går til.

Det var viktig for oss å legge disse verdiene til grunn. Vi fokuserte på troverdighet, trygghet og profesjonalitet. Vi bisto med navnutvikling, visuell identitet og nettside. Logoen er robust og moderne, men ødelegger ikke et gammelt ord (brostein). I logosymbolet (in) fokuserte vi på investering, innovasjon og infrastruktur. Symbolet er inspirert av bygg, mennesker, samhold og kontinuitet. Trykksaker og annet materiell er stilrent, profesjonelt og informativt. Navnet Brostein er vi stolte av. Gjennom en tung navneprosess kom vi frem til det fundamentale i selskapet. Hvordan de bygger eiendom stein for stein, samtidig som vi ønsket å beholde det “bergenske” i grunnmuren. Brostein er navn som representerer vestlandet, eiendomsutvikling, byutvikling og samtidig som representerer det gamle, solide og tradisjonelle.

  • Merkevarestrategi
  • Visuell identitet
  • Navngivning
  • Nettside
  • Tekst
  • Trykk