DOF er en internasjonal leverandør av offshore service og subsea tjenester. De gamle nettsidene kombinerte flere selskaper under samme side, men slet med dårlig usability og brukervennlighet. Cure var med i en større anbudskonkurranse, og ble utvalgt til leverandør av de nye nettsidene.

DOF ønsket en fornyet digital identitet med særlig fokus på profesjonalitet og brukeropplevelse. Cure designet et nytt visuelt utrykk med ny font, oppdaterte farger, grafikk og UI-elementer. Vi utviklet ny sidestruktur, prototype, UI/UX design og utviklet den nye nettsiden. Videre er det intensjon om at Cure vil bistå med design merkantile elementer.

Nettside
Visuell identitet

Ekstern lenke

dof.com