Visit Hardangerfjord markedsfører hele Hardanger-regionen. De ønsket å fornye strategien og den visuelle profilen med ambisjon om at en felles merkevare vil bidra til å samle regionen, slik at de sammen kan fortsette å markedsføre og styrke regionen som en helårsdestinasjon. Visit Hardangerfjord er godt etablert i markedsføring av natur, tradisjon og aktiviteter, men hadde store vekstambisjoner når det gjaldt synlighet av folk og kultur i regionen.Vi valgte å beholde den tradisjonelle hardangerrosa, men endret merkevarenavnet fra «Visit Hardangerfjord» til «Hardanger».

Hardanger sin nye identitet bygger på en enkel og autentisk tilnærming i kommunikasjonen. Både visuelt og verbalt, holdes detaljene til det minimale, og det er gjennom selve «Hardingen» vi møter essensen til regionen, med sin lavmælte og ujålete holdning.Hardanger er åpenbart vakkert. Identiteten gir plass for at naturskjønne bilder får tale for seg selv, layout designes ukomplisert på rene fargeflater, og kontrastene spenner bredt i typografien. Fargepalletten skifter med årstidene for nettopp å fremme regionen som helårsdestinasjon.Alle elementer er konseptuelt samstemte og knyttet mot det som gjør Hardanger til Hardanger; med store kontraster, og sammensettingen av lokale bedrifter og de typete «hardingene» som stolt ønsker å bringe sine tradisjoner og verdier videre for kommende generasjoner.Hardangerrosa er nytegnet og får leve fritt med omgivelsene. Den benyttes der den fungerer best, og er bindeleddet til hele regionen.

Merkevarestrategi
Film
Nettside
Copywriting
Designsystem
Visuell identitet

Ekstern lenke

hardangerfjord.com