Snu telefonen for å vise siden

Vi ser omsetning der du kun ser et kryss

Cure prosess

Norsk Tipping avduket en ny profil sist fredag. Siden har det stormet rundt ansiktsløftet til Norsk Tipping og designbyrået bak. Det de aller fleste reagerer på er den stive prisen på hele 100.000.000 kroner. Det er mange nuller, men kan de egentlig unngås?


Umiddelbart virker det som en altfor dyr overhaling, men fra en designers ståsted er reaksjonen blant både folk og spesielt mediene en overdrivelse.

Veletablerte selskaper fornyer seg stadig med navneendringer, profil/ logo og nettsider. Sist uke skrev vi et innlegg om hvordan gode produkter/ideer skal holde seg i live og appellere til markedet.

Økonomisk vekst

Endringen Norsk Tipping gjorde, er av samme grunn. I et marked der flere, større selskaper vokser, er det viktig å følge med i tiden. Det å følge trender og teknologier - rett og slett henge med- er ikke helt uten hensikt. Det gir nemlig sterk økonomisk vekst.

Norsk Tipping omsetter for over 39 milliarder kroner i året. De har et overskudd på over 5 milliarder kroner hvert år, der 50 prosent av inntektene kommer fra digitale kanaler. Det er påvist at profilendring og oppdatering av logo/ nettside og kundereise, kan øke et firmas omsetning med to til fem prosent. Hvis Norsk Tipping Klarer å øke omsetningen med bare én prosent, har de økt omsetningen med 390 millioner kroner. I det perspektivet er ikke 100 millioner kroner mye penger.


Utsettes for uvitenhet

Mange norske medier forstår ikke Brand-strategier og hvorfor denne type jobb er så viktig. Det handler ikke bare om å gjøre en endring for å se finere ut. Det har en funksjon. Dermed er det ikke selve profileringsarbeidet som har kostet 100 millioner kroner - det er endring av materiell som over tid må skiftes ut. Norsk tipping har 4.000 utsalgssteder, og det koster litt med disse endringene.

Hvis Dynamo, designbyrået bak profilendringen, har gjort en solid jobb og har en god strategi, er jeg helt sikker på at dette vil gi positiv effekt for Norsk Tipping.


Norsk Tipping trenger dette

I tillegg har også Dynamo produsert en helt unik typografi som brukes i en helt egen visuell identitet. Identitet handler ikke om en ny logo og hvordan logoen ser ut, nødvendigvis. En identitet kan sammenlignes med personlighet. Det å gi Norsk Tipping en ny personlighet, som i dette tilfelle er livlig, utadvendt og fryktløs, vil den nye personligheten kunne kommunisere bedre med en helt ny og ung målgruppe. Å få kunder til en tjeneste handler om å bygge relasjoner. Hvis personligheten kun appellerer til 50+ målgruppen, hjelper det lite mot de unge. På denne måten mener jeg at de vil klare å beholde de gamle kundene, men samtidig rekruttere en god del nye.

I tillegg til det visuelle, er jeg sikker på at det ligger en klar strategi i bunn som ikke kun handler om det man ser rent visuelt. En strategi som sier mer om hvordan Norsk Tipping kommer til å jobbe fremover mot å øke omsetningen betraktelig gjennom denne moderniseringen.

Jeg kan forstå hvorfor Dynamo velger å beholde det “ikoniske” krysset til Norsk Tipping. Symbolet har stått sterkt i alle år, og de vil benytte seg av verdien det har. Dynamo har modernisert det og benyttet profilelementer til å gjenskape krysset.

Dersom man fjerner farger og nyanser, står man igjen med et helt svart kryss - som viser seg å være nesten identisk med et nederlandsk IT-selskap. Det er forståelig at det skaper debatt. Men det kan vi gjøre med veldig mange andre logosymboler også. Det er alltid en utfordring å skape det unike. Det som ikke finnes fra før. God research og en solid innsiktsfase er derfor viktig. Det garanterer oss mot likheter og mistanke om kopiering.

Er du interessert i flere synspunkter fra oss i Cure og hvordan vi kan modernisere ditt selskap? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Bendik Bergh,
Partner / Art Director


hello@cure.no
928 14 070