Utvikling av visuell identitet og nettside for Bergen Entrepreneurship Academy (BEA) – en ny felles satsing på utdanning innen innovasjon og entreprenørskap fra Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen.

Enkel visuell identitet med tilegnet fargepalett, typografi og logo. Logosymbolet sammensatt av akronymet BEA og et plusstegn, tilegner avsendermerket en videre betydning – nemlig det å skape, initiere, lage noe. Websiden er designet og tilrettelagt for fremheving av aktuelle og kommende aktiviteter i regi av BEA. Foto: Andrea Magugliani

Visuell identitet
Nettside

Ekstern lenke