Norsk Vannkraft er en vestlandsbasert, industriell utfordrer som skaper varige verdier sammen med sine partnere. De har som mål å være en pådriver i det grønne skiftet ved å foredle norsk, småskala vannkraft. Til beste for falleiere, lokalsamfunn, eiere og natur. Det er viktig for de å bidra til verdiskaping lokalt sammen med grunneierne og ha en god langsiktig relasjon med nettopp de.

Den nye identiteten og nettsiden til Norsk Vannkraft som fanger vannets essens med bølgemønster og grønne nyanser inspirert av norsk natur, symboliserende det grønne skiftet. En moderne font med bølgende detaljer gir designet en unik touch. Dette, sammen med et fokus på tillit og samarbeid med grunneiere, har revitalisert Vannkrafts forbindelse til sitt formål og landskap.

Visuell identitet
Nettside

Ekstern lenke

norskvannkraft.no/