Derfor bør du unngå lettvinte nettside-løsninger

Tjenester som WiX, Weebly, Squarespace og Yola, tilbyr billige nettside-løsninger. Nettsidene kan i beste fall se bra ut, men de er ikke tilpasset kundens behov eller optimalisert etter hensikt. De standardiserte løsningene har enorme mangler, og vi i Cure fraråder derfor bedrifter å bruke disse tjenestene.

Utfordringen med de billige løsningene, ligger i mer avanserte undersider, behov som kontaktinformasjon, booking eller netthandel, søkbarhet på internett og sikkerhet. I tillegg har design og riktig utforming av nettsiden/brukeropplevelsen nesten alt å si. Den jobben bør et designbyrå utføre.

Cure har som hovedmål å gi kunden økt verdi med jobben vi gjør. Derfor er det viktig at vi begynner med alle elementene og delelementene vi tar i bruk. Her er de fire viktige fasene vi tar kunden igjennom.


Innsikt

Vi bruker god tid på å analysere bedriftene vi jobber med. Ved å gjennomføre en solid innsiktsfase, sitter vi igjen med nok data til å planlegge hele brukerreisen. I tillegg får vi definert målgruppen, markedet og konkurransen - elementer som er viktig under byggeprosessen.

Når dataene er innhentet, begynner kartleggingen.

Her er det viktig å sette seg selv i kundens posisjon. Ofte ikke vår kunde, men deres kunder igjen. For det er de som skal bruke nettsiden, ofte. Deretter bygger vi Wireframes og sidestruktur basert på kundens adferd og dataene vi har hentet i innsiktsfasen.

Design og innhold

Det er viktig at profilen til kunden reflekterer på nettsiden. Her bygger vi enten profilen til kunden på forhånd, eller tar i bruk eksisterende profil. Rent utseendemessig har det alt å si. Dette er også en av hovedgrunnene til å ikke bruke gratistjenester som er tilgjengelig for bygging av nettsider. Det gir en uprofesjonell look.

Vi bidrar i tillegg med tekst og annet innhold etter kundens behov.


Koding

Vi koder alle nettsideløsninger internt hos oss. Vi tar avstand fra ferdige maler og templates som veldig mange andre byråer bruker. Dette gjør vi grunnet forskjellige behov hos forskjellige kunder, og det er viktig å tilpasse nettsidene etter deres behov, marked og mål.

Dette gir oss også flere muligheter når det kommer til Content Management System (CMS), søkemotoroptimalisering (SEO) og andre løsninger som gjør at kunden kan styre nettsiden selv. Det kan være publisering av artikler, oppdatering av ansattlister, endre tekst, bilder, etc.

SEO er også viktig når vi koder nettsiden. Vi tenker på søkemotoroptimalisering under oppbyggingen av nettsiden for å gi best mulig synlighet på for eksempel Google-søk. Vi legger i tillegg inn sporing, sånn at vi kan følge trafikk, se hvilke sider som oftest blir brukt, samt får testet brukeradferd.

Vi hjelper også kunden med å følge EU-reglementet rundt GDPR som ble innført 01.07.18.


Testing

Når dette er på plass, tester vi produktets flyt, brukeropplevelse og formålet med nettsiden. Testen kan utføres med hjelp av en fokusgruppe eller med hjelp av kunden selv og deres ansatte. Det viktigste med denne fasen er å avdekke feil og mangler før lansering.

Når alt er klart, lanserer vi nettsiden og gjør den synlig på Goggle!

Sjekk ut noen av nettsiden vi har utviklet:

www.negota.no

www.brosteineiendom.no

www.new.no

www.frekhaug.com

www.lavo.tv

www.itrain.no


Med vennlig hilsen

Brage Brenna-Lund