Vipps, så blir vi sett

Balder Betaling

Balder Betaling AS er et nyopprettet selskap, eid av 15 alliansefrie sparebanker, som vil eie 12% av Vipps. Selskapet er med på videreutvikling av Vipps sammen med øvrige eiere. Selskapet har en koordinerende rolle overfor bankene knyttet til opplæring og distribusjon av produkter og tjenester, samt bistår med kompetanse innenfor betalingsformidlingsområdet.

Oppgaven var å utvikle selskapsmateriell som gjenspeiler selskapets formål. For et helthetlig uttrykk og gjenkjennelighet ønsket Balder en visuell profil og et eget malverk til presentasjoner og dokumentasjon. Profilen skulle fremstå som enkel og lett tilgjengelig, samtidig profesjonell og overbevisende.

Betalingsformidling slik det bør være

Betalingsformidling slik det bør være

hello@cure.no
928 14 070