Fana Kjøtt var lenge låst fast til en lojal, men begrenset målgruppe. Da vi gjorde en markedsundersøkelse på eget initiativ, fant vi raskt ut at en bredere målgruppe absolutt var aktuell for Fana Kjøtt, men at de visste for lite om selskapet. Da vi presenterte dette for Fana Kjøtt, ble det satt nye mål for selskapet. Utvidelse av målgruppen og relasjonsbygging på Vestlandet.

Vi fokuserte på det folkelige og det nære. Med en visuell profil som støttet opp under den nye tonen, fikk vi frem en stemme som ikke hadde blitt hørt tidligere. Vi tydeliggjorde merkevaren ved å fremheve folkene og prosessene. Logo og profil bærer nå preg av selve arbeidet og kjernen i selskapet. Med en helt ny måte å drive story-telling på, digitalisering og modernisering har Fana Kjøtt posisjonert seg sterkere enn noen gang i bransjen. De kommuniserer nå via digitale plattformer og er helt nede på tomannshånd med kunden. Verdiene er ivaretatt og stemmen er hevet.

Merkevarestrategi
Nettside
Visuell identitet
Designsystem
Copywriting

Ekstern lenke