Hardanger og Voss museum er et konsolidert museum dannet i 2006. Sammen forener de muséer, sentre og kunsthus slik som Hardanger fartøyvernseter, Voss folkemuseum, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Kunsthuset Kabuso, Granvin bygdemuseum med fler i regionene Hardanger og Voss under ett navn.

Sammen ønsket vi å videre tydeliggjøre muséene som en samlet enhet. Vi ønsket å gi deres eksisterende identiteter et løft ved å la muséenes verdi tilpasse seg en moderne kontekst og tiltrekke det moderne øyet, men samtidig tydeliggjøre de verdiene og egenskapene hver enkelt bringer til helheten.

Uttrykket holdes enkelt, og det er gjennom spennende bruk av grid og luft at oppmerksomheten fanges. Det var viktig, spesielt med tanke på hvor sentrale disse muséene, bygdetunene, kunsthus og fartøyvernsenter er for sine nærområder, at de fremstod tiltrekkende for både nye besøkende men òg gamle kjenninger.

Visuell identitet
Sosiale medier
Designsystem

Ekstern lenke