Webhuset – i dag en del av GoDaddy. Prosjektet omfattet strategi og design, til prototyping og utvikling av nettside, samt digital identitet for Norges største uavhengige Internet Presence Provider.

Vi har utviklet Webhusets egne «digitale identitet» med forankringer i GoDaddys visuelle univers, og videre designet og utviklet komplette nye websider. Foto: Fransisco Munoz

  • Nettside
  • Merkevarestrategi
  • Visuell identitet