Tunable er et teknologisselskap som produserer og selger multigassanalysatorer. Målgruppen er beslutningstakere innen utslippsmåling og miljøovervåking. Oppgaven gikk ut på å fornye den visuelle identiteten og bygge ny nettside. Vi skulle også komme opp med en ide som gjorde det enklere å forstå hva Tunable leverer.

Konseptet er å synliggjøre/måle det man ikke ser. Dette er gjort ved å illustrere og animere gasser som beveger seg rundt på nettsiden. Disse animerte gassene viser multigassmålinger gjort av Tunable. Fargene er inspirert av teknologi og bruksområdene. Nettsiden skulle differensiere seg fra et univers av like og konservative nettsider innenfor olje, gass og havbruk. Dette gjorde vi ved å bruke animasjon, mørkere farger og en strict men spennende grid.

Visuell identitet
Nettside

Ekstern lenke